Samförvaltning Norra Bohuslän arbetar under 2013 i nära samverkan med Hav- o Vattenmyndigheten med att skapa ett förstärkt områdesskydd för Koster- Väderöfjorden.

 

Bakgrund för detta arbete är att vidarutveckla de avtal och ambitioner som togs fram i samband med Koster- Väderöfjordsuppgörelsen. Utgångspunkten är att ett förstärkt områdesskydd gynnar både yrkesfisket och den hållbar miljö.

 

Förutom Hav o Vattenmyndigheten och Samförvaltning Norra Bohuslän finns också Kustbevakningen och företag som tar fram selektiva fiskeredskap med i detta arbete.

 

 

 

Processbild för projektet

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.samforvaltningnorrabohuslan.se