PROJEKT Småskaligt vattenbruk

 

Projektet som drivs av Samförvaltningen Norra Bohuslän startade 1 april 2013 och har    verksamhet t.o.m. december 2014 (21 månader). Bidrag har beviljats ifrån Europeiska Fiskefonden och Matlandet Sverige-medel och har en total budget om 890 000 kr.

 

Processbild för projektet

 

Projekt syftar till att ta vattenbruket ett steg närmare brukare och ”ge dessa ett ben till att stå på” i sin verksamhet genom att presentera teknik och utrustning för en småskalig marin fiskodlingsverksamhet.  Målet är att rekommendera tekniker som bedöms vara möjliga att nyttja både ur miljömässig hänsyn (små eller inga utsläpp av näringsämnen) och ekonomiska aspekter (låga kostnader för inköp av utrustning och löpande kostnader inom rimliga gränser). I projektrapporten kommer olika tekniker som används världen över att beskrivas, för och nack-delar med olika system samt erfarenheter av studieresor, workshops och kontakter med brukare främst i nordiska länder. Under projektet kommer även någon del i en utvald lovande teknik att testas praktiskt i ett s.k. case. Ansvarig för ovan del är Anette Ungfors.

 

Dessutom kommer vi att jobba för att bemöta envisa myter om vattenbruket med saklig information som lyfter fram vattenbruk i ett positivare ljus, och jämför denna näring med t ex jordbruket. Ansvarig för denna del är Maria Kvarnbäck.

 

Två workshops planeras inom projektet där fiskenäringen och entreprenörer i fiskbranschen bjuds in att diskutera marknadsstimulerande åtgärder.

 

I styrgruppen ingår Anette Ungfors, Maria Kvarnbäck, Erland Lundqvist och Rune Nielsen från Samförvaltningen samt Susanne Lindegarth från Vattenbrukscentrum Väst vid Göteborgs universitet, som är vetenskaplig dialogpartner och stödjer verksamheten i projektet.

 

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.samforvaltningnorrabohuslan.se