Koster-Väderöfjorden

viktiga fiskevatten och nationalpark

Djuprännan från norska gränsen ner mot Väderöarna i söder ligger innanför trålgränsen. Här är trålning förbjuden med ett undantag: selektiv trålning efter nordhavsräka med sorteringsrist är tillåten på större djup än 60 meter. Merparten av räkfisket pågår i djuprännan mellan Saltö och Väderöarna samt vid Persgrunden.

Trålförbud gäller i sex särskilt värdefulla områden varav tre ligger inom Kosterhavets nationalpark. Dessa omvandlades vid parkens bildande till bottenskyddsområden med förbud även mot ankring och användning av andra redskap som kan skada bottenlevande arter.

I sk inflyttningsområden innanför trålgränsen trålas både räkor och havskräftor. Kravet på artsorterande rist i trålen gäller även här.

 

 

 

 

 

 

Yourna
meCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.samforvaltningnorrabohuslan.se