Från stor frustration till en arbetsmodell

Konflikter och frustration mellan forskning, myndigheter och yrkesfisket ledde fram till att parterna satte sig ner och förde samtal om lösningar. Dialog runt bordet ersatte remisser och hårda uttalande i massmedia. Lokala och regionala möten ersatte förhandlingar på riksnivå. En arbetsmodell växte fram och parternas förtroendekapital växte.

 

 

 INTERNATIONELLT  FISKEPRIS TILL GRUPPEN BAKOM KOSTER-VÄDERÖFJORDSMODELLEN

"Sveriges finaste pris inom fisknäringen, Kungsfenan, gick 2003 till upphovsmännen bakom Koster-Väderömodellen. Priset som är internationellt, delas ut varje år till en eller flera individer, organisationereller institutioner för framstående gärningar inom området "havet och sjöarna som näringskälla" Arbetsgruppen för Koster-Väderfjordsmodellen tilldelades priset i kategorin hållbar fiskenäring".

En mera formaliserad samförvaltningsmodell togs fram 2006 - 2007.

"Med utgångspunkt från arbetet med Koster - Väderööverenskommelsen ansökte SFR:s avdelning Norra Bohuslän, Strömstadsdistriktet om att få bli ett samförvaltningspilotprojekt. Det övergripande syftet i ansökan var att med lokal samförvaltning tillsammans med berörda

intressenter (kommuner, forskare, Länsstyrelse, Fiskeriverket och övriga nyttjare av resurserna) utveckla ett långsiktigt hållbart kustnära fiske i förvaltningsområdet."

Samförvaltningsplan

 

Änglamarkspriset 2009 går till Charles och Robert Olsson

 

"Sveriges största miljöpris Änglamarkspriset 2009 är nu utdelat:

Fiskarna Charles och Robert Olsson får Änglamarksprisets stipendium på 100 000 kronor

Nu är vinnarna av Änglamarksprisets 2009 utsedda. Årets tema är världens fiskarter och de två vinnarna av stipendiet på 100 000 kr är fiskarna Charles och Robert Olsson som aktivt arbetar med att säkra havsmiljön och inspirerar andra att fiska på ett hållbart sätt.

Vissa räkor färgas röda med azofärgämnen, men inte räkorna som fångas av bröderna Charles och Robert Olsson. Båda fiskare och först ut med att Kravmärka sina räkor. Bröderna är initiativtagare till ”Njord Närvaror i Norra Bohuslän”, ett varumärke som står för att produkterna kommer från båtar och verksamhet som visar hänsyn mot naturen. Det är dessa bröder som i år fått årets Änglamarksstipendie.

Juryns motivering lyder:
Det är personerna i det lilla företaget som gör det stora jobbet och som i vardagen gör stor skillnad. Stipendiaterna visar på ett tydligt sätt att varje individ har möjlighet att påverka vår gemensamma miljö om man gör det utifrån sin egen verklighet och med ett engagemang som entusiasmerar andra. Årets stipendiater är inte färglösa även om de besvärat sig att göra ett sådant undantag."

 

Samförvaltning Norra Bohuslän

2009 påbörjas arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar organisation för samförvaltning i Norra Bohuslän  (se flik samförvaltning).

 

 

 

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.samforvaltningnorrabohuslan.se