Kostertrålen

 

RÄKTRÅLNING SOM ÄR SKONSAMT MOT DJUR- OCH VÄXTLIVET I FJORDEN

 

Mindre bifångster i kostertrålen

 

Dagens räkfiskare använder sig av skonsammare trålar innanförtrålgränsen. l trålen finns ett aluminiumgaller (rist) som fångar uppfisk och andra större djur och leder ut dem via en flyktöppningovanför gallret. Räkorna, som är små, silas igenom risten ochfångas i trålen. På så sätt skyddas hotade arter som hajar ochrockor vilka tidigare fastnade i trålarna. Fångsten blir också lättareatt sortera, vilket underlättar för fiskaren. Även trålbordens storlek är betydligt mindre än tidigare.

Det finns detaljerade beskrivningar av hur en kostertrål får se ut.

Här är några av reglerna

  • Trålbordet får väga max 350 kg och ytan vara max 2,7m2.
  • Trålen ska dras som singeltrål från fartyget.
  • Trålen ska ha artsorterande rist.
  • Storleken på maskerna i nätet får inte vara mindre än 35 mm.
  • Formen och storleken på trålens öppning är begränsad.
  • Själva risten får inte understiga 1,5 m, spaltavståndet får vara max 19 mm och anfallsvinkeln får inte överstiga 50 grader från horisontalplanet.

 

 

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.samforvaltningnorrabohuslan.se