Kontakt

Styrgruppsledamöten    

Lars Tysklind             Strömstads Kommun Ordf.

lars.tysklind@stromstad.se


Liselotte Fröjd            Tanums Kommun Vice ordf. 

liselotte.frojd@tanum.se


Charles Olsson           Yrkesfiskare Norra Bohuslän

krosse@tele2.se

 

Clas Johansson          Yrkesfiskare Norra Bohuslän

sydlandsd105@hotmail.com

 

Jan-Olof Hellberg       Yrkesfiskare Norra Bohuslän

mailto:janolofhellberg@yahoo.se

 

Anita Tullrot         Kosterhavets Nationalpark

anita.tullrot@lansstyrelsen.se

 

Kerstin Johannesson   Göteborgs Universitet

kerstin.johannesson@bioenv.gu.se

 

OBSERVATÖRER

 

Martin Rydgren         Hav och vattenmyndigheten

martin.rydgren@havochvatten.se

 

Key Höglind               Länsstyrelsen Väststra Götaland

Key.Hoglind@lansstyrelsen.se

 

Kontaktperson

Helene Evenssen

Utvecklingschef Strömstads kommun

helene.evensen@stromstad.se

0526 19690

styrgruppen@samforvaltningnorrabohuslan.se

 

 

Projektägare


Strömstads kommun

452 80 Strömstad

Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10

e-post: kommun@stromstad.se

Organistationsnummer: 212000-1405


Samverkan

 

 

 

Vattenbrukscentrum Väst

Göteborgs universitet, Box 100

405 30 Göteborg

Tel. 031-786 0000

Kontakt Susanne Lindegarth

susanne.lindegarth@bioenv.gu.se

 

Kosterhavets Nationalpark

Postadress: 452 05 Sydkoster

Besöksadress: Hamnevägen 30, Ekenäs

Telefon: 010-224 40 00

Kontakt Anita Tullrot

Anita.Tullrot@lansstyrelsen.se