Kontakt

Styrgruppsledamöten

 

Anders Olsson Strömstads kommun (Ordförande)

anders.olsson@stromstad.se

Charles Olsson Yrkesfiskare Norra Bohuslän

krosse@tele2.se

 

Clas Johansson Yrkesfiskare Norra Bohuslän

sydlandsd105@hotmail.com

 

Jan-Olof Hellberg Yrkesfiskare Norra Bohuslän

mailto:janolofhellberg@yahoo.se

 

Rune Nilsen Yrkesfiskare Norra Bohuslän

runenilsen@home.se

 

Anita Tullrot Kosterhavets Nationalpark

anita.tullrot@lansstyrelsen.se

 

Kerstin Johannesson Göteborgs Universitet

kerstin.johannesson@bioenv.gu.se

 

Paul Carlsson Tanums Kommun (Vice ordförande)

paul.carlsson@tanum.se

 

OBSERVATÖRER

 

Martin Rydgren Hav och vattenmyndigheten

martin.rydgren@havochvatten.se

 

Key Höglind Länsstyrelsen Väststra Götaland

Key.Hoglind@lansstyrelsen.se

KORDINATOR PROJEKTLEDARE

Erland Lundqvist

styrgruppen@samforvaltningnorrabohuslan.se

Mob 0706 59 05 31

 

Ordförande

Anders Olsson

Vice Ordförande

Paul carlsson

Projektägare

 

Strömstads kommun

452 80 Strömstad

Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10

e-post: kommun@stromstad.se

Organistationsnummer: 212000-1405

 

Samverkan

 

Fiskekommunerna

c/o Lysekils kommun

453 80 Lysekil

Kontakt Ulla Olsson

ulla.olsson@lysekil.se

 

Vattenbrukscentrum Väst

Göteborgs universitet, Box 100

405 30 Göteborg

Tel. 031-786 0000

Kontakt Susanne Lindegarth

susanne.lindegarth@bioenv.gu.se

 

Kosterhavets Nationalpark

Postadress: 452 05 Sydkoster

Besöksadress: Hamnevägen 30, Ekenäs

Telefon: 010-224 40 00

Kontakt Anita Tullrot

Anita.Tullrot@lansstyrelsen.se