Hem

För ett långsiktigt hållbart yrkesfiske och  vattenbruk i Koster Väderöfjorden

Hållbart Yrkesfiske

& Hållbar miljö


Koster- Väderöfjorden har under århundraden gett kustbefolkningen i området dess huvudsakliga försörjning, och ännu idag är området mycket viktigt för det kustnära småskaliga yrkesfisket. Idag är detta fiske ett selektivt fiske inriktat på skaldjur (havskräfta, hummer, krabba och räka).

Havskräfta fiskas på mjukbottnar med burar som är länkade tillsammans, cirka 40 burar per länk.

Räka trålas i Kosterrännans djupa mjukbottnar (djupare än 60 m). Räktrålarna är medelstora båtar med två man ombord. Trålfisket regleras genom Koster- Väderöfjordsöverenskommelsen, vars syfte är utveckla ett långsiktigt hållbart fiske som inte skadar de höga naturvärden som finns i området

Samförvaltning Norra Bohuslän


Idag förvaltas fisket i området till delar genom det lokala samförvaltningsinitiativet som består av lokal expertis (yrkesfiskare, forskare och kommunala tjänstemän) samt tjänstemän från länsstyrelsen och fiskeriverket. Samförvaltningen organiserar utbildningar i yrkesfiske/fiskeriteknik för forskare och förvaltare, samt marinekologi för yrkesfiskare. Man arbetar också med system för egenkontroll, redskapsutveckling och marknadsföring. Det senare har resulterat i ett eget varumärke, Njord (http://www.njordnb.se/).

Yrkesfisket i Koster- Väderöfjorden (inklusive fisket i nationalparken Kosterhavet) är idag ett långsiktigt hållbart fiske med ansvar för att skydda områdets höga naturvärden.


 Information samförvaltning Norra Bohuslän PDF

 Fiske i Koster Väderöfjorden PDF

 Fishing in Koster Väderöfjorden PDF

 Förvaltningsplan PDFSIDOANSVARIG

 

Helene Evensen

Utvecklingschef Strömstads kommun

 

styrgruppen@samforvaltningnorrabohuslan.se

 

 

        EXTERNA LÄNKAR


        Kosterhavets Nationalpark


        Hav och Vattenmyndigheten


        SFR Yrkesfiskarna


        Vattenbrukscentrum väst


Engagemang och Utveckling

 

 

 

 Utbildning kunskapsutbyte som framgångsfaktor

 

  Aktuellt

 

 

 

 

 

Samförvaltning Norra Bohuslän finansieras av Tanum och Strömstads kommuner.