Hem

För ett långsiktigt hållbart yrkesfiske och vattenbruk i Koster Väderöfjorden

Samförvaltning Norra Bohuslän

 

Idag förvaltas fisket i området till delar genom det lokala samförvaltningsinitiativet som består av lokal expertis (yrkesfiskare, forskare och kommunala tjänstemän) samt tjänstemän från länsstyrelsen och fiskeriverket. Samförvaltningen organiserar utbildningar i yrkesfiske/fiskeriteknik för forskare och förvaltare, samt marinekologi för yrkesfiskare. Man arbetar också med system för egenkontroll, redskapsutveckling och marknadsföring. Det senare har resulterat i ett eget varumärke, Njord (http://www.njordnb.se/).

Yrkesfisket i Koster- Väderöfjorden (inklusive fisket i nationalparken Kosterhavet) är idag ett långsiktigt hållbart fiske med ansvar för att skydda områdets höga naturvärden.

 

Information samförvaltning Norra Bohuslän PDF

Fiske i Koster Väderöfjorden PDF

Fishing in Koster Väderöfjorden PDF

Förvaltningsplan PDF

 

 

 

 

 

 

SIDOANSVARIG

 

Erland Lundqvist

Projektkoordinator

 

styrgruppen@samforvaltningnorrabohuslan.se

 

 

Hållbart Yrkesfiske

& Hållbar miljö

 

Koster- Väderöfjorden har under århundraden gett kustbefolkningen i området dess huvudsakliga försörjning, och ännu idag är området mycket viktigt för det kustnära småskaliga yrkesfisket. Idag är detta fiske ett selektivt fiske inriktat på skaldjur (havskräfta, hummer, krabba och räka).

Havskräfta fiskas på mjukbottnar med burar som är länkade tillsammans, cirka 40 burar per länk.

Räka trålas i Kosterrännans djupa mjukbottnar (djupare än 60 m). Räktrålarna är medelstora båtar med två man ombord. Trålfisket regleras genom Koster- Väderöfjordsöverenskommelsen, vars syfte är utveckla ett långsiktigt hållbart fiske som inte skadar de höga naturvärden som finns i området